زبان: مالایایی

دانلود فیلم Christy 2023 | کریستی زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Christy 2023 | کریستی

روی، پسر روستایی که در تحصیل شکست خورده است، به شهریه کریستی میپیوندد. آنها دوستان خوبی می شوند، اما بعداً وقتی کریستی در خارج از کشور شغل پیدا می کند، زندگی روی تغییر می کند.

زیرنویس چسبیده