دانلود + پخش آنلاین فیلم نوبر اصفهان ۱۳۵۰

دانلود + پخش آنلاین فیلم نوبر اصفهان ۱۳۵۰

دو برادر در کودکی از هم دور می افتند ولی در جوانی بار دیگر با هم روبرو می شوند. احمد که فوق العاده شبیه امیر است وارد زندگی او می شود که نابینا است و در می یابد که اطرافیان، امیر را فریب می دهند. احمد خود را به جای امیر قرار داده و …

پخش آنلاین

دانلود + پخش آنلاین فیلم نواب ۱۳۵۱

دانلود + پخش آنلاین فیلم نواب ۱۳۵۱

نواب در یک سانحه ی مرگبار فرشته را از مرگ نجات می دهد. نواب با دوستش حبیب به دنبال فرشته می گردند تا از او خواستگاری کند. مادر نواب قول می دهد که فرشته را به عقد نواب در‎آورد؛ اما نواب اطلاع ندارد که فرشته همان دختر محبوبش است از حبیب تقاضا می کند که فرشته را ندیده و….

پخش آنلاین

دانلود + پخش آنلاین فیلم عطش ۱۳۵۱

دانلود + پخش آنلاین فیلم عطش ۱۳۵۱

علی مرتکب قتل می شود و برادرش هاشم جرم او را گردن می گیرد و به حبس می افتد. علی به زن معروفه ای به نام عصمت که در خانه ی طاهر زندگی می کند علاقه دارد. علی که عقیم است خود را می کشد و پدرش مشهدی حسین، که عصمت را مسبب مرگ او می داند، اهالی را علیه عصمت می شوراند تا او را در آتش بسوزاند. عصمت می گریزد و…

پخش آنلاین

دانلود + پخش آنلاین فیلم زرخرید ۱۳۵۷

دانلود + پخش آنلاین فیلم زرخرید ۱۳۵۷

بهزاد هفت جان با گروه کریم همکاری می کند که کارشان توزیع مواد مخدر بین جوانان است. گروه رقیب به سرپرستی جلال با بهزاد تماس می گیرند و از او می خواهند که کریم و افراد را به پلیس لو بدهد. پس از آن بهزاد با جلال همکاری می کند و نامزدش سوسن را به همکاری با گروه جلال ترغیب می کند. سوسن پس از اطلاع از وظیفه ای که به او محلول شده از همکاری تن می زند و…

پخش آنلاین

دانلود + پخش آنلاین فیلم هزارمین ۱۳۵۷

دانلود + پخش آنلاین فیلم هزارمین ۱۳۵۷

براساس عقیده سنتی در میان میرشکارهای ایلیاتی پس از زدن هزارمین شکار، میرشکار کاردش را خاک میکندکه علامت شگون و یمن است، چنانچه میرشکار کاردش را به هر علتی خاک نکند به شکل فجیعی گرفتار میشود و...

با پخش آنلاین