دانلود و پخش آنلاین فیلم اسیر ۱۳۵۱

دانلود و پخش آنلاین فیلم اسیر ۱۳۵۱

در روستايي ساحلي مراسم ازدواج مراد (فخرالدين) و زيبا (نازي) برگزار شده است. عده اي از سربازان حاكم جبار (جمشيد مهرداد) اهالي را به اسارت مي برند. مراد را در اردوگاه اسرا به كارهاي سخت وا مي دارند؛ و زيبا را مي گمارند تا به گلادياتورها، كه زير نظر جاسم آموزش مي بينند، آب و غذا برساند

همراه با پخش آنلاین