دانلود و پخش آنلاین فیلم اگر برگی نریزد ۱۳۵۵

دانلود و پخش آنلاین فیلم اگر برگی نریزد ۱۳۵۵

فرشته ، پس از مرگ شوهرش ، دو فرزند دختر و پسرش را بزرگ می کند. دخترش بیمار می شودو او را به کمک طلعت خانم در بیمارستان بستری می کنند. فرشته با پسرش شب را در بیمارستان می ماند، و در رویا ، به آینده ی فرزندانش فکر می کند. صبح روز بعد ، با پایان رویاهای فرشته ، پزشک معالج به او می گوید که کاری از دستش برای مداوای دختر بیمار او ساخته نیست، و….

همراه با پخش آنلاین